Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Μάχου υπέρ πατρίδος
Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Πρό πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν.
Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες μας περιμένωσιν· ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! η Πατρίς μάς προσκαλεί!
Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί διά την ακινησίαν μας, ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα Όρη τής Ελλάδος από τον Ήχον τής πολεμικής μας Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την τρομεράν κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάση τας ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι φύγει απ’ έμπροσθέν μας.

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΡΑΣΙΣ ΚΕΣ


Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΡΑΣΙΣ ΚΕΣ ΑΝΔΡΕΑ ΖΙΖΙΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚO!

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ!

Για άλλη μια φορά παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή να καίγεται το κέντρο των Αθηνών. Φαίνεται ότι για άλλη μια φορά οι γνωστοί-άγνωστοι μισέλληνες και έμμισθοι πράκτορες ξένων μυστικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας ίσως και ηλιθιοποιημένους φανατικούς δήθεν αναρχικούς ανέλαβαν δράση.


Ο στόχος προφανής. Να καταστρέψουν, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο την άτυχη πλην Δοξασμένη Πατρίδα μας στην οικονομική καταστροφή εφόσον οι ζημιές που έχουν προκληθεί είναι εκτεταμένες.    

Ομιλία του Γεωργίου Παπασημάκη για τον Παύλο Μελά στο προαύλιο της Οικίας του Ήρωα!

Το δισκοπότηρο της Αγιά Σοφιάς