Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Εικόνες από την Ελληνική Αυτοκρατορία

Πηγη: google.com Αριστερά η Θεοτόκος η Υπέρμαχος Στρατηγός της Πόλης. Άνω η Αγία Σοφία και ο Αυτοκρατορικός Δικέφαλος Αετός. Δεξιά ο Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος και στο μέσον η πολιορκία της Βασιλεύουσας από τους Οθωμανούς Τούρκους την άνοιξη του 1453 α  Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επί Ιουστινιανού, μετά την reconquista Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.grΠηγη: google.com Η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, το μέγα επίτευγμα της Βασιλείας ου Ιουστινιανού. Έργο Ανθεμίου και Ισιδώρου Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, το μέγα επίτευγμα της Βασιλείας ου Ιουστινιανού. Έργο Ανθεμίου και Ισιδώρου Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, το μέγα επίτευγμα της Βασιλείας ου Ιουστινιανού. Έργο Ανθεμίου και Ισιδώρου Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, το μέγα επίτευγμα της Βασιλείας ου Ιουστινιανού. Έργο Ανθεμίου και Ισιδώρου Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Ο Νικηφόρος Δικέφαλος Αετός της Αυτοκρατορίας μας, με φόντο τον Σταυρό, τα 4Β των Βασιλέων και Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου και την επιγραφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου - ΕΝ ΤΟΥΤΟ ΝΙΚΑ.   Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Ψηφιδωτό από την Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, το μέγα επίτευγμα της Βασιλείας ου Ιουστινιανού. Ο Δεσπότης Χριστός ανάμεσα στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Μονομάχο και την Αυτοκράτειρα Ζωή. Οι επιγραφές αναφέρουν - Κωνσταντίνος εν χ(ριστ)ω τω θ(ε)ω Αυτοκράτωρ πιστός Βασιλεύς Ρωμαίων Ο Μονομάχος - Ζωή η ευσεβεστάτη Αυγούστα  - ΙC XC - Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com O Μέγας Κωνσταντίνος κρατάει ανά χείρας την Κωσταντινούπολη. Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com O Μέγας Κωνσταντίνος, Κωσταντινούπολη. Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Ψηφιδωτό από την Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, το μέγα επίτευγμα της Βασιλείας ου Ιουστινιανού. Ο Δεσπότης Χριστός ανάμεσα στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Μονομάχο και την Αυτοκράτειρα Ζωή. Οι επιγραφές αναφέρουν - Κωνσταντίνος εν χ(ριστ)ω τω θ(ε)ω Αυτοκράτωρ πιστός Βασιλεύς Ρωμαίων Ο Μονομάχος και - Ζωή η ευσεβεστάτη Αυγούστα - ΙC XC - Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.grΠηγη: google.com Η Αυτοκρατορική Σημαία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας, σήμερα εθνόσημο του Ελληνικού Στρατού, της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Ρωσσίας και της Σερβίας. Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως: O Μέγας Κωνσταντίνος κρατάει ανά χείρας την Κωσταντινούπολη και ο Μεγάλος Ιουστινιανός την Αγία Σοφία Αμφότεροι τα προσφέρουν στον Δεσπότη Χριστό και την Υπεραγία Θεοτόκο. Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Η Αυτοκρατορική Σημαία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας, σήμερα εθνόσημο του Ελληνικού Στρατού, της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Ρωσσίας και της Σερβίας. Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Άγιος Βιτάλιος Ραβέννα. Ο Μεγάλος Ιουστινιανός και η ακολουθία του.  Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com O Μέγας Κωνσταντίνος, άγαλμα. Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Άγιος Βιτάλιος Ραβέννα. Ο Αυτοκράτωρ Ιουστινιανός Α'.  Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως.  Ο Ιωάννης Β' Κομνηνός ο Καλοιωάννης και η Αυγούστα Ειρήνη. Πιστός Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ιωάννης ο Πορφυρογέννητος -  Ειρήνη η ευσεβεστάτη Αυγούστα.   Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Αναπαράσταση της εισόδου της Αγίας Σοφίας Κωσταντινουπόλεως, πριν την τουρική εισβολή και κατοχή . Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com O Μαρμαρωμένος Βασιλιάς Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάσης Παλαιολόγος, κρατάει  στο δεξί χέρι το γυμνωμένο σπαθί, υπερασπιζόμενος ακόμα και νεκρός, μέσω της λαϊκής πίστης, τους Θρύλους και τις παραδόσεις του Γένους μας την Κωσταντινούπολη και τα δικαιώματα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας σε αυτή από τα τουρκικά στίφη. Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Ο Φάρος του Πολιτισμού και της Ορθοδοξίας, η Πρωτεύουσα του Ελληνισμού και της Ρωμιοσύνης. Η Βασιλεύουσα όλων των Πόλεων, Κωσταντινούπολη. Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά τη reconquista του Ιουστινιανού. Βελισάριος και Ναρσής οι μεγαλύτεροι Στρατηγοί του. Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Η Αυτοκρατορική Σημαία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας, σήμερα εθνόσημο του Ελληνικού Στρατού, της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Ρωσσίας και της Σερβίας. Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

Πηγη: google.com Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά το θάνατο του Μεγάλου Βασιλείου Β' Βουλγαροκτόνου.. Γεώργιος Παπασημάκης ereunitiko.blogspot.com papasimakis@yahoo.gr

www.byzantinempire.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Ομιλία του Γεωργίου Παπασημάκη για τον Παύλο Μελά στο προαύλιο της Οικίας του Ήρωα!

Το δισκοπότηρο της Αγιά Σοφιάς